1

Tarım nedir?

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi,bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasına denir.

2

Organik Tarım Nedir?

Ekolojik sistemde yanlış uygulamaların sebep olduğu doğal dengenin yeniden kurulmasına yönelik, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyen üretim sistemlerini içeren, kimyasal tarım ilaçları ve hormonların kullanılmadığı, organik gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma gibi yöntemleri kullanmaya sevk eden, üretimde sadece miktar artışını değil, ürünün kalitesini de arttırmayı amaçlayan alternatif üretim şeklidir.

3

Topraksız Tarım Nedir?

Toprağın yerini bitki türünün ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik maddelerden hazırlanan solüsyon; perlit, vemikülit ya da kaya yünü"ne emdirilen besinler yer alır. Sulama ise bitkinin ihtiyaç duyduğu oranda damlama ya da doğal buharlaşma yoluyla verilir.

4

Tarıma Destek Veren Kuruluşlar Nelerdir?

  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

  • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  • Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)

  • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  • Koruma ve Kontrol Genel MüdürlüğüTarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

5

Zirai Mücadele Nedir?

Tarımsal üretimi ve kalitesini arttırmak amacıyla bitkisel üretimi kısıtlayan, yabancı otlara, zararlılara ve hastalıklara karşı yapılan işlemler bütününe denir.

6

Zirai Mücadele Çeşitleri Nelerdir?

Biyolojik Mücadele: Kültür bitkilerinde zarar yapan böcek, hastalık etmeni ve yabancı otlara karşı, onlarla beslenerek yaşamını sürdüren doğal düşmanlarının kullanılarak yoğunluklarını azaltmak için yapılan işlemlerdir.

Kimyasal Mücadele: Bitkileri zarar veren canlı ve yabancı otlara karşı zehirli kimyasal ilaçlarla yapılan mücadele şeklidir.

7

Tarımda Kullanılan Ekipmanlar Nelerdir?

Balya Makinası: Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Böylece malzemenin taşınması ve depolanması daha az masrafla daha kısa zamanda yapılır. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur.

Çapa Makinası: Çapa frezesi ya da frezeli ara çapa makinesi olarak da adlandırılır. Pamuk, ayçiçeği, mısır, soya, şeker pancarı, domates gibi geniş aralıklarla ekilen bitkilerin tarımında kullanılır. Makine toprağın çapalanarak yabancı otlardan arındırılmasını toprak suyunun buharlaşmasını azaltarak su kaybının önlenmesini toprağı karıştırarak havalanmasını böylece bitki köklerinin gelişimine uygun bir ortam oluşmasını sağlar.

Çizel: Hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç duymadan toprağın işlenmesinde kullanılır. Uzun bacakları sayesinde, pulluk tabanında oluşan sert kaymak tabakayı kırar. Pulluk işlemesinin yapılmadığı kurak ve yaz aylarında az kesekli toprak işlemesi yapar.

Diskaro:
Yazlık ürün hasatından sonra iklim şartlarına göre 20 cm derinliğe kadar keseksiz toprak işlemesini yaparak, direk tarlayı başka bir tarım makinesi sokmaksızın ikinci ekime veya kışlık ekime hazırlar.

Dip Kazan:
Toprağın, pullukla, uzun yıllar aynı derinlikte işlenmesi sonucunda, toprakta, "pulluk tabanı" denen sert ve geçimsiz bir tabaka oluşur. Bu tabaka bitkinin kök gelişimini engelleyerek ürün verimini azaltır. Ayrıca bu tabaka nedeniyle suyun yüzey akışı yoluyla erozyon oluşabilir. Dip kazan, bu sert ve geçirimsiz tabakanın kırılmasında kullanılır. Sabit ya da titreşimli tip işleyici ayakları vardır.

Fide Dikim Makinası: Bazı bitkiler yumru, soğan, çelik, fide ya da fidanla çoğaltılır. Bu gibi bitkiler, dikim makinesiyle toprağa dikilir. Fide dikim makineleri, bitkinin çeşidine göre, patlıcan, biber, lahana, domates dikme makinesi gibi adlar alır. Makinede çizi açan bir ayak, özel diskler ya da çarklardan oluşan fide dikim ünitesi bulunur. Fideler, açılan çizilere otomatik olarak bırakılır. Kapatıcı düzenek yardımıyla kökler toprakla kapatılır ve sulanır.

Kültüvatör : Hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç duymadan toprağın işlenmesinde kullanılır. Uzun bacakları sayesinde, pulluk tabanında oluşan sert kaymak tabakayı kırar. Hasat atıklarının yüzeye yakın biçimde karıştırılması, toprak verimliliğini arttırır.

Pancar Hasat Makinası: Şeker pancarının, yumru biçiminde bir kökü ve toprak üstündeki baş kısmında sap ve yaprakları bulunur. Şeker pancarı hasat makinesi de, şeker pancarının baş kısmını belirli bir yükseklikte keser, topraktan gevşeterek yükselmesini sağlar. Bitkiyi toprak parçaları ve diğer yabancı maddelerden temizleyerek, depolanması için bir taşıyıcıya yükler. Traktörle çekilen ve kendi ilerleyen tipleri bulunur.

Pulluk: Temel toprak işleme aletidir. Zamanla oturmuş ve sıklaşmış toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılır. Toprağı keser yükseltir ve devirir. Böylece hasattan sonra tarla yüzeyinde kalan bitki artıklarını yabani otları ve tarla yüzeyine serpilmiş gübreyi toprağa gömer. İşleyici gövdesine göre kulaklı ve diskli pulluk olmak üzere başlıca iki tipi bulunur.

Römork: Tarım arabası da denir. Tarım ürünlerinin taşınması amacıyla kullanılır. Tek dingilli ve iki dingilli tipleri bulunur. Bir çeki oku yardımıyla traktörün arkasındaki çeki kancasına ya da çeki demirine bağlanır. Römork kancasının büyüklüğüne bağlı olarak 3, 4, 5 tonluk büyüklüklerde olanları bulunur. İki dingilli olanların yük taşıma kapasitesi tek dingillilere göre daha fazladır. Römorkun yük kapasitesi arttıkça onu çekecek olan traktörün güç gereksinimi de artar.

Toprak Frezesi: Toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve karıştırır. Tarla yüzeyindeki otları ve sapları keser, toprağı homojen bir şekilde karıştırır. Pullukla işlenmiş toprağı da işler ve ekime hazır hale getirir. Özellikle bağ ve bahçe işlerinde çok kullanışlıdır. İkinci üründe toprağın hazırlanmasını, sapların toprağa karıştırılmasını sağlar. Mibzerle ekim işlerinde ve özellikle kombinasyon olarak kullanılmakta, ayrıca şerit vari toprak işleme yapmaktadır.

Mısır Sılaj Makinası: Mısır ve otsu bitkileri slaj yapmada kullanılır. Tarlada ekili mısırı 0.5 cm-1.5 cm aralığında parçalayarak bacasından römorka veya kamyona yükleme yapar. Opsiyonel olarak ot tablası ile önceden biçilmiş otsu bitkileri de slaj yapabilir.

Pülverizatör: Tarımsal ürünleri, hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların etkisinden koruyarak verimli ve kaliteli ürün alabilmek için ilaçlama yapılır. Sıvı haldeki tarımsal ilaçları damlacıklar halinde bitkilere dağıtan ve en yaygın olarak kullanılan bitki koruma makinesidir. Traktörle çekilen ya da asılan tiplerinden başka, elde taşınan, elle çekilen, sırtta taşınan ve kendi ilerleyebilen tipleri de vardır.

Orak Makinesi: Ülkemizde tahıl tarımında yaygın olarak kullanılan hasat makinelerinden biri de kanatlı orak makinesidir. Çeşitli tahıl türlerini biçer, aynı zamanda biçilen ürünü demetler haline getirir ve tarlaya öbek halinde bırakır. Ayrıca ürünü biçen, demet haline getiren ve bağlayan biçer bağlar orak makinesi tipi de bulunur.

Patates Dikim Makinesi: Bir çapa bitkisi olan patatesin, belirli aralıklarla toprağa dikilmesini sağlar. Yarı otomatik ve otomatik olmak üzere iki tipi bulunur. Yarı otomatik tiplerde, toprakta çizinin açılması ve kapatılması işlemini makine yapar. Yumruların toprağa bırakılmasıysa bir işçi tarafından elle yapılır. Otomatik tiplerde ise bütün işlemleri makine yapar.