Tarımsal Destekler Hayvancılık Desteklemeleri
Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

Birime

Destek

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

1

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

Buzağı

 150TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği

1

Koyun-Keçi

   20TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim

1

Tiftik

20 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

1

Her bir sığır için

  50Tl/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği

1

Tohum

30 TL/adet

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık

1

Arılı kovan

10 TL/adet

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 Tl/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Su Ürünleri

1

Gemi boyu (m) 10-20

10.000 (TL/m)

2

Gemi boyu (m) 21-30

15.000 (TL/m)

3

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri

20.000 (TL/m)

4

Gemi boyu (m) 35-45

30.000 (TL/m)

5

Gemi boyu (m) 46 ve üzeri

35.000 (TL/m)

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Yem Bitkileri

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14)  Hayvan Hastalık Tazminatları

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları

1

Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

       7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

            100 TL/baş

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş’A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır

Tarımsal Destekler Hayvancılık Desteklemeleri
Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

Birime

Destek

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

 

1

500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar

Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

1

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

 350TL/baş

Buzağı

 150TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Koyun-Keçi Desteği

1

Koyun-Keçi

   20TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) Tiftik Üretim

1

Tiftik

20 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7) Süt Primi

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde

1

Her bir sığır için

  50Tl/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9) İpek Böceği

1

Tohum

30 TL/adet

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Arıcılık

1

Arılı kovan

10 TL/adet

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11) Su Ürünleri

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 Tl/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Su Ürünleri

1

Gemi boyu (m) 10-20

10.000 (TL/m)

2

Gemi boyu (m) 21-30

15.000 (TL/m)

3

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri

20.000 (TL/m)

4

Gemi boyu (m) 35-45

30.000 (TL/m)

5

Gemi boyu (m) 46 ve üzeri

35.000 (TL/m)

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13)  Yem Bitkileri

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14)  Hayvan Hastalık Tazminatları

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Başı Ödeme

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları

1

Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

80 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

       7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

            100 TL/baş

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (19) Besilik erkek sığır desteği

1

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 600 baş’A kadar tam, 600 baş ve üzeri için ise %50 si kadar hayvan başına bakanlıkça belirlenecek miktarlarda özdem yapılır