KAHRAMANMARAŞ, ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BENDE VARIM DİYOR


ZEYTİN ÜRETİMİ 3
ZEYTİN ÜRETİMİ 2
ZEYTİN ÜRETİMİ 1

Kahramanmaraşzeytin yetiştiriciliğinde, gelişimini sağlam adımlarla devam ettiriyor. Yapılançalışmalarla birlikte, il genelinde zeytinyağı sektöründe büyük gelişmelerinyaşanması bekleniliyor. Zeytin yetiştiriciliği hakkında konuşan KahramanmaraşGıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, “2002 yılında 36 bin dekarolan üretim alanı, 2012 yılında 71 bin oldu. Yüzde 98’lik bir artış var"dedi. 

Kahramanmaraş’ta zeytin yetiştiriciliğinin süreç içerisindekideğişimine değinen Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsanEmiralioğlu, “2002 yılında bin 749 ton olan zeytin üretimi 2012 yılında 4 bin669 ton zeytin üretim gerçekleşmiştir. Artış yüzde 67. Şu an ise 10 bin 734 tonzeytin üretimi gerçekleştirilmektedir. 2002 yılında 659 bin110 adet olan ağaçsayımız, 2012 yılında 1 milyon 605 bin 774 adet olmuştur. Ağaç varlığı olarakson 10 yıllık süreçte, yüzde 144 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz. Şuanda ise 2 milyon 472 bin 100 adet ağaç sayımız ile yaklaşık 84 bin 230dekarlık alanda zeytin tarımı yapılmaktadır" diye konuştu.

Müdür Emiralioğlu, “Zeytin tarımı yapılan alanların bir kısmıhenüz meyve vermeye başlamamış olup, dolayısı ile önümüzdeki süreç içerisinde,henüz meyve vermeyen ağaçların da meyve vermeye başlaması ve üretim potansiyelininartmasıyla, ilimizde zeytin ve zeytinyağı sektörünün çok daha önemli bir sektörhaline geleceği açıktır. 2012 Yılında Müdürlüğümüzce Bitkisel üretimigeliştirme projesi kapsamında Bakanlığımız ve Valiliğimizce yüzde 50 il özelidaresi destekli olarak 88 bin 500 adet zeytin fidanı temin edilerek yaklaşık 3bin dekar yeni zeytin bahçesi tesis ettirilmiştir.2013 Yılında ise İl Özelİdaresi desteği ile aynı proje kapsamında 370 bin adet zeytin fidanı teminedilerek yaklaşık 13 bin 700 dekar yeni zeytinlik tesis ettirilmiş olup son ikiyılda Valiliğimizin yüzde 50 hibe desteği ile yaklaşık 16 bin 700 dekarlık yenibahçe tesisi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

2015 yılında 114 bin zeytin fidanın toprakla buluştuğunu söyleyenMüdür Emiralioğlu, “Kahramanmaraş’ta Zeytin Tarımı gelişiyor diyoruz.2015yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 60 destekleverilen zeytin fidanlarını çiftçilerimize dağıttık. İlimizde zeytinyetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Sır barajının karşılıklı iki yakasındakialanlar ’Sır Barajı Zeytin Havzası’ olarak ilan edilmiş olup, hava oransalneminin diğer yetiştiricilik yapılan alanlara kıyasla daha yüksek olduğu Kale,Önsen, Zeytindere, Fatmalı, Kürtül, Döngele, Yenicekale v.b. gibi benzerekolojiye sahip yaklaşık 30 köyümüz bu havza kapsamına dâhil edilmiştir"şeklinde konuştu.


Müdür Emiralioğlu, “Bu gün itibari ile havzadaki zeytin ağacıvarlığının 1 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte olup önümüzdeki süreçiçerisinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz destekleri ile 2 milyon varlığıile fiilen Sır Barajı Zeytin havzasının oluşmasını hedeflemekteyiz. İlimizdegeçmişten geleceğe devam edecek ürünlerden birisi olan zeytinyetiştiriciliğinde çeşit seçimi ile birlikte, Hasattan ürün işleme vepaketlemeye kadar zeytincilik sektöründe gelişme ve modernleşmeye ihtiyaçvardır. Yine hasat edilen zeytinlerin en az zayiatla en kısa süre içinde sıkımünitelerine ulaştırılması, bekletilmeden zeytinyağına işlenmesi ile ilimizdezeytinyağı sektörü canlanacak ve pazarlama olanakları genişleyecektir. Buçalışmalarımız neticesinde İlimizde zeytini işleyen sanayinin de artışyaşanmıştır. Mevcut işletmelerimiz ise modernize olmuşlardır. Şu an itibari ileilimizde 7 tane zeytinyağı imalathanesi, 2 tane ise salamura işletmesibulunmaktadır. Henüz meyve vermeyen zeytin ağaçlarında meyve vermeye başlamasıile bu tesislerin artacağını düşünüyoruz" dedi.